ਤੂੰ ਰਾਵੀ ਕਿਓਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ

KARAN

Prime VIP
ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਲਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ
ਤੇ ਝੇਲਮ ਨੂ ਵਗਦੇ ਨੂ ਵਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ
ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸਦੇ ਕਿੱਸੇ
ਤੂੰ ਰਾਵੀ ਕਿਓਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ

ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਰਾਵੀ ਚਨਾਬਾਂ ਨੂ ਵੰਡਿਆ
ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ,ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂ ਵੰਡਿਆ
ਰਾਜੇ ਵਜੀਰਾਂ ਨਵਾਬਾਂ ਨੂ ਵੰਡਿਆ
ਕੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਵੰਡਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿੱਸੇ
ਤੂੰ ਰਾਵੀ ਕਿਓਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ...........

Zaildar Pargat Singh
 
Top