ਅਜ ਕਲ ਦੇ

Dalwinder

웃♥유
ਅੱਜ ਬੇਈਮਾਨ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਨੇ .....

ਤੇ ਕੁਝ ਬੇਈਮਾਨ ਇਸ਼ਕ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ

ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਤ਼ੋਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨਾ.....

ਤੇ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆ ਰਾਹ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮੁੜੀਆਂ ਨੇ

ਮੁੰਡਿਆ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੁਸਨਾਂ ਦਾ.....

ਤੇ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਖੁਰੀਆਂ ਨੇ

ਐਵੇਂ ਤਾ ਨਹੀ ਇਸ਼ਕ਼ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ....

ਨੀਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਬੁਰੀਆਂ ਨੇ
 
Top