ਮਾਏ ! ਨੀ ਮਾਏ !

[JUGRAJ SINGH]

Prime VIP
Staff member
ਮਾਏ ! ਨੀ ਮਾਏ !
ਮੈਂ ਇਕ ਸ਼ਿਕਰਾ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ
ਓਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ
ਤੇ ਓਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਝਾਂਜਰ
ਤੇ ਓਹ ਚੋਗ ਚੁਗੀਂਦਾ ਆਇਆ
ਚੂਰੀ ਕੁੱਟਾਂ
ਤੇ ਓਹ ਖਾਂਦਾ ਨਾਹੀਂ
ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾਇਆ
ਇਕ ਉਡਾਰੀ ਐਸੀ ਮਾਰੀ
ਓ ਮੁੜ ਵਤਨੀਂ ਨਾ ਆਇਆ
ਨੀ ਮੈ ਵਾਰੀ ਜਾਂ !
ਮਾਏ ! ਨੀ ਮਾਏ !
ਮੈਂ ਇਕ ਸ਼ਿਕਰਾ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ
ਓਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ
ਤੇ ਓਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਝਾਂਜਰ
ਤੇ ਓਹ ਚੋਗ ਚੁਗੀਂਦਾ ਆਇਆ​
 
Top