ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਮ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਮ ਹੀਰ ਲਿਖਦੀ ਏ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਲਮ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖਦੀ ਏ__

ਪਰ "Jatta" ਤੇਰੀ ਕਲਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਏ ਬੱਸ ਪੀੜ ਲਿਖਦੀ ਏ__
 
Top