ਦਿਲ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਦਿਲ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਗਈ ਏ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤਕਦੀਰ ਬਣ ਗਈ ਏ__

ਰੱਬ ਕੋਲੋ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਲਕੀਰ ਬਣ ਗਈ ਏ__♥
 
Top