ਨੀ ਜਦੋ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਨੀ ਜਦੋ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵਾਗੂੰ ਵੱਜ ਗਈ__

ਆਹ ਠੰਡ ਵੀ ਜਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨਿੱਕਲੀ, ਜੋ Jatt ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ__
 
Top