ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਮੇਰਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ__

ਓ ਮੇਰੀ ਹੀ ਬਾਹਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂ ਗਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ__</3
 
Top