ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਆ__

ਜਦ ਯਾਰਾ ਤੂੰ ਲੰਘਦਾ ਕੋਲੋ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਬ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ__;)


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top