ਮੈਂ ਨਈ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੈਂ ਨਈ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ
ਕਿਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ
ਇਕ ਪਲ ਚ ਮੇਰਾ ਦਿਲ
ਤੇਰਾ ਸੌ- ਸੌ ਵਾਰ ਹੋਇਆ...


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top