ਤੇਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੇਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਫਾਸਲੇ ਵਧਾਏ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ__

ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰੀਬੀ ਤੂੰ ਹੀ ਯਾਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ__♥


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top