ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹ੍ਹਵਾਂ ਤਾਂ...

harjotsandhu

Well-known member
ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹ੍ਹਵਾਂ ਤਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲਿਖ ਪਾਵਾਂ ।


ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਤਕਰਾਰ ਦਾ,
ਯਾ ਜੁਨੂਨ ਸਵਾਰ ਦਾ ।
ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹ੍ਹਵਾਂ ਤਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲਿਖ ਪਾਵਾਂ ।


ਕੁਝ ਰੱਬ ਦਾ, ਸਬੱਬ ਦਾ,
ਯਾ ਦੁਨਿਆ ਬੇਢ਼ਬ ਦਾ ।
ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹ੍ਹਵਾਂ ਤਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲਿਖ ਪਾਵਾਂ ।


ਕੁਝ ਰੰਗ ਦਾ, ਤਰੰਗ ਦਾ,
ਯਾ ਸੱਜਣ ਦੇ ਸੰਗ ਦਾ ।
ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹ੍ਹਵਾਂ ਤਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲਿਖ ਪਾਵਾਂ ।
---------------------
Self
 
Top