ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਸਾਰੇ ਸਦਾ ਹਸਦੇ ਰਹੋ__

ਪਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਰਹੋ__♥


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top