ਯਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਰਗੇ

minder

Member
ਯਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਰਗੇ , ਕੀ ਕਰਨਾ ਤਲਵਾਰਾ ਨੂੰ,,
ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਬੱਖ਼ਸ਼ੀ ਰੱਬਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਗਰੀ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ,,writer :-unknown
 
Top