ਰੋਂਦੇ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵੇਖ

bhandohal

Well-known member
ਚੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਦਸ ਕਿਥੇ ਆ ਤੇਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਰੱਬਾ,
ਮੌਤ ਮੰਗੀਏ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਕਰੇ ਰਜ ਕੇ ਬਰਸਾਤ ਰੱਬਾ।
ਕੀ ਏਹੋਂ ਤੇਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਰੱਬਾ?
ਰੋਂਦੇ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵੇਖ, ਤੇ ਮਰਦੇ ਦਾ ਡਰ ਰੱਬਾ,
ਪਲਪਲ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਤਾਈਂ, ਕਦੇ ਭੁਲ ਕੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਖੇਰਾਤ ਰੱਬਾ।
ਕੀ ਏਹੋਂ ਤੇਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਰੱਬਾ?

bye raj
 
Top