ਰਿਸਤੇ

Yaar Punjabi

Prime VIP
ਲੇਖੇ ਜਿਹਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਦੇ
ਕੁੱਝ ਪਲ ਲਾਉਦੇ ਉਹ ਰਿਸਤੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ,
ਦੇਖੀ ਮਨਦੀਪ ਗਲ ਤੱਕ ਨਾ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ
ਜੋ ਹੱਥ ਵਧਾਉਦੇ ਲੱਤਾ ਬਾਹਾ ਘੁੱਟਣ ਨੂੰ,
 
Top