ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ

[MarJana]

Prime VIP
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਤੁਰ ਗਈ ਤਾਂ ਗਮ ਨਹੀਂ,


ਗਮ ਤਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਈ ਕਿਉਂ,


ਜਿਸ ਨੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ,


ਉਹ ਬਹਾਰ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕੁਰਾਈ ਕਿਉਂ,


writer-unknown
 
Top