ਜੰਨਤ ਦਾ ਐਲਾਨ

rkorpal

Elite
ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ,.,,,
ਜਿਵੇ
ਜੰਨਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਏ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲਈ.....rkorpal
 
Top