ਕੁਦਰਤ ਵੀ .....

rkorpal

Elite
ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਗਈ,
ਪਹਿਲਾ ਹਵਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ
ਤੇ ਫੇਰ ,
ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ.........
 
Top