ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤ ਪਰਦੇਸੀ

gurpreetpunjabishayar

dil apna punabi
ਹੋਣ ਸਟਡੀਆ ਪੈਸੇ ਲਈ,
ਹੋਣ ਲੜ੍ਹਾਈਆਂ ਪੈਸੇ ਲਈ,
ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਂ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ,,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ,,ਪੁੱਤ ਪਰਦੇਸੀ,
ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆਂ ਪੈਸੇ ਲਈ"
 
Top