ਮੇਰੇ ਹਰ ਸ਼ੇਅਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

gurpreetpunjabishayar

dil apna punabi
ਮੇਰੇ ਹਰ ਸ਼ੇਅਰ ਅੰਦਰ
ਇਕ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ
ਇਕ ਬੇਘਰਾ ਬਾਲ ਹਾਂ

ਮੇਰੀ ਹਰ ਸ਼ੇਅਰੀ ਅੰਦਰ
ਇਕ(ਮੁਟਿਆਰ) ਹੁਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਪਰ ਮੈ ਆਪ
ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ

ਮੇਰੀ ਹਰ ਸ਼ੇਅਰ ਅੰਦਰ
ਕੁਝ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਮੈ
ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ

ਲੇਖਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ
 
Top