ਉਹਦੀ Vaddi ਗੱਡੀ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਉਹਦੀ Vaddi ਗੱਡੀ, Jis ਚੋਂ Thalle ਨਾ Laundi ਅੱਡੀ C__

O ਨਿੱਤ Disco ਜਾ Pub ਚ Jandi ਤੇ Mera ਸ਼ੌੰਕ Kabaddi ਸੀ__
 
Top