ਨੀ Tera ਬਾਪੂ Ajj

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਨੀ Tera ਬਾਪੂ Ajj ਯਾਰਾਂ Ne ਸਤਾਉਣਾ Ae__

Dekhi ਤੁਆਡੇ Ghar ਮੋਹਰੇ Aalu ਬੰਬ Chlauna ਐ__:P
 
Top