~~ Shergill Di Attendance v Lao ~~

jas_sandhu

JaTT kaiM ThoNu KOi VeHm?
oye sukhi tuh ethe.........mama tuh mere toh pehla da apdian ethe te kdi jikar v nahi kita........teri lena kabar main

minu tah aj pta laga tuh hai shergillonline,

photo ta teri kaim hi aa mitra ....edi dunali chuki firda vekhi kete chal hi na jave....

 

jas_sandhu

JaTT kaiM ThoNu KOi VeHm?
oye sukhi tuh ethe.........mama tuh mere toh pehla da apdian ethe te kdi jikar v nahi kita........teri lena kabar main

minu tah aj pta laga tuh hai shergillonline,

photo ta teri kaim hi aa mitra ....edi dunali chuki firda vekhi kete chal hi na jave....

 
Top