Shayad kisi patthar dil ko hum iqrar kar baith

Top