RIP - Rajesh Khanna Saab - Caricature

RIP Rajesh Khanna Saab
 

Attachments

  • Rajesh Khanna Caricature By Gursharanjit Singh Shinh.jpg
    Rajesh Khanna Caricature By Gursharanjit Singh Shinh.jpg
    112.1 KB · Views: 1,821
Top