ਚਲਤੀ ਹੈ Kya 9 ਸੇ 12..

#Jatt On Hunt

47
Staff member
ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ - ਚਲਤੀ ਹੈ Kya 9 ਸੇ 12..

ਕੁੜੀ - ਚੱਲ,

ਮੁੰਡਾ - ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ,
...
ਕੁੜੀ- PrinciPal ਕੋਲ,

ਮੁੰਡਾ- ਲੈ ਦੱਸ ਹੁਣ ਮੈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ.....

ਕੁੜੀ - ਪਾਗਲ ਮੈ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹ ਰਹੀ ਆ ..
 
alol2.gif
alol2.gif
alol2.gif
 
Top