ਇੱਕ Kudi ਕਹਿੰਦੀ Tere

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇੱਕ Kudi ਕਹਿੰਦੀ Tere ਪੇਜ਼ Vaang ਚੜ੍ਹਾਈ Kar ਵਾ K ਦਿਖਾਉਣੀ Ae__

Main ਕਿਹਾ Darling ਦੂਜੀ Vaar ਜੰਮਣਾ Paina__
 
Top