ki ab hum apni zindagi se bhi pyaar nahi karte.

Top