Ghat mundran janglan wich rehana

KARAN

Prime VIP
Ghat mundran janglan wich rehana
Been king te sankh wjavna e..
Jagan nath godawri ganga jamna
Sda teerthin jake navna e..
Mele sadhan de javna desh pasham
Nounva nathan da darshan pavna e..
a jog hai kamm nrasyan da
Tusa jehan ki jog kmavna e..

waris shah
 
Top