Aur dardon ke baarish mein hum the ki akele reh gaye....

Top