ager us se lad na sako to tum mohabbat ke kabil nahi.

Top