ਮੈ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ

ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ
ਇਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ,ਅੱਖ ਦਾ ਹੰਝੂ ਬਣਿਆਂ
✍🏻_JindAmijot
 
Top