ਜਿੰਦਗੀ

GöLdie $idhu

Prime VIP
ਜਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹਲਕੀ ਫੁੱਲਕੀ ਜਹੀ ਹੀ ਏ, ਬੋਝ ਤਾਂ ਬਸ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਏ ।
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
rAJ06412 ਐ ਜਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਕਿਥੇ ਆਣ... 2 Liners 0
Student of kalgidhar ਜਿੰਦਗੀ 2 Liners 1
Student of kalgidhar ਜਿੰਦਗੀ 2 Liners 0
ਜਿੰਦਗੀ 2 Liners 4
ਜਿੰਦਗੀ 2 Liners 5
Similar threads

Top