ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ

BaBBu

Prime VIP
ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ ।
ਇੱਥੇ ਆਉਣੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਿਜਾਜ ਸੀ ।

ਖੰਭ ਮੇਰੇ ਕੱਟ ਲੈ ਗਏ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ;
ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਬੱਸ ਮੇਰੀ ਐਨੀ ਕੁ ਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਸੀ ।

ਬੁੱਤਖਾਨੇ ਬੁੱਤ ਨਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਿਸਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ;
ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੱਜ ਰਹੇ ਜੋ ਸਾਜ ਸੀ ।

ਹੁਣ ਵੀ ਘੜੀ ਦੋ ਘੜੀ ਲਈ ਯਾਦ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂ ;
ਦਿਨ ਕਦੇ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਘੜੀ ਤੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ।

ਦੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਕਿਉਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ;
ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਠੋਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਤਾਜ ਸੀ ।
 
Top