ਗ਼ਜ਼ਲ-ਆਦਮੀ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ

BaBBu

Prime VIP
ਆਦਮੀ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ।
ਮੇਮਨੇ ਦੀ ਖੱਲ ਵਿਚੋਂ ਹੈਵਾਨ ਹੈ ।

ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹੈ,
ਤੁਅਸਬਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ।

ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਪਣੱਤ ਕਿਧਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ,
ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ।

ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਰਾਹਜ਼ਨੀ,
ਖਾ ਰਿਹਾ ਠੋਹਕਰਾਂ ਈਮਾਨ ਹੈ ।

ਆਦਿ, ਮੱਧ, ਅੰਤ ਕੁੱਝ ਨਾ ਬਦਲਿਆ,
ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬਦਲਿਆ ਅਨੁਵਾਨ ਹੈ ।

ਜਬਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਾ ਮੁੱਕਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ,
ਆ ਗਈ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਸਭ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ।

ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਗੜ ਕਾਰੂੰ ਸੇਠ ਦੀ,
ਮਰ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਰਸਾਨ ਹੈ ।

ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜੰਗਲਾਅ ਗਈ,
ਮਖਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੀ ਮਿਆਨ ਹੈ ।

ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇਖਕੇ,
ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਪਾਦਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ।
 
Top