ਵਤਨ ਕਿ ਕੈਦਖ਼ਾਨਾ

BaBBu

Prime VIP
ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਾਲਿਆ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ।

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੋਰ ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ,
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨਾ ।

ਆ ਬਹੋ ਛਾਵੇਂ ਕਿ ਬਣੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ,
ਬਰਛਿਆਂ 'ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਦਿਲ,
ਬਣ ਗਿਆ ਏ ਸ਼ਾਮਿਆਨਾ ।

ਤੇਰੀਆਂ ਸੀਖ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਖ਼ਤਾ ਸਿਰੜ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿਤੇ,
ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਜਾਲ ਅੰਦਰ,
ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ।

ਜੀਭ ਖੋਲ੍ਹੋ ਗਲ 'ਚ ਫਾਹਾ, ਹਥ ਉੱਠਾਓ ਹੱਥਕੜੀ ਹੈ,
ਇਹ ਵਤਨ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ
ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਕੈਦਖ਼ਾਨਾ ।
 
Top