ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਰਾਤੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਰਾਤੀ ਮੰਜੇ ਤੋ ਤੇਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਖਿਆਲ ਨੀ__

ਫੋਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਬੰਦ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀ__​
 
Top