ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਜੋ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆ__

Jatt ਹੱਥ ਨੀ ਆਉਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ
 
Top