ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤੇ ਨੀ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰੀ ਦੇ__

ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਉੰਝ ਸਾਰੇ ਰੱਖੇ ਆ__
 
Top