ਮਾੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮਾੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਨਾ ਮਾੜੀ ਜਰਦੇ Aw__

ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨੀ ਅੱਜ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ Aw__
 
Top