ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ__

ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਲ ਮਿਲੇ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ__♥
 
Top