ਮਸਤੀ ਚ ਰਹੀਏ ਗਲ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮਸਤੀ ਚ ਰਹੀਏ ਗਲ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀ ਲਾਈ ਦੀ__

ਫੁਕਰੀ ਜਨਤਾ ਅਸੀ Jeep ਤੇ Bullet ਤੇ ਨਹੀ ਚੜਾਈ ਦੀ__


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top