ਸਜਾ ਏ ਬੇ-ਕਸੂਰ

rkorpal

Elite
ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਓਹੀ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,,
ਅਕਸਰ ਸਜਾ ਮਿਲਦੀ ਏ ਉਹਨਾੰ ਨੂੰ ਜੋ ਬੇ-ਕਸੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇਂ...
 
Top