ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦਾ

bhandohal

Well-known member
ਜਦੋ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗਲ ਕਰਨਾ, ਛਾਂਅ ਛਾਂਅ ਕਰਦਾ ਫੂੰ ਫੂੰ ਆਂਵਦਾ
ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਦੇ, ਚਾਂਅ ਚਾਂਅ ਕਰਦਾ ਚੂੰ ਸੂੰ ਆਂਵਦਾ
ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤੂਰੀ ਜਾਦਾਂ, ਖਬਰੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਉਣ ਆਂਵਦਾ
ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਕਿਉ ਆਂਵਦਾ

by raj bai
 
Top