ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ

Saini Sa'aB

K00l$@!n!
16ਵੇਂ ਚ ਪੈਰ ਹਜੇ ਰੱਖਿਆ,ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ,ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਚ ਪੈਗਿਆ 'ਮੱਛਰ',


ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅੱਖ ਮਾਰਤੀ,


ਚਾਅ-ਚਾਅ ਚ ਕੁੜੀਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਏਵੇਂ ਦੇਤੀ ਪਾਰਟੀ.........:hahaha

writer: unknown
 
Top