ਦੇੰਦੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਡਰਾਵੇ - Zaildar Pargat Singh

KARAN

Prime VIP
ਦੇੰਦੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਡਰਾਵੇ
ਕੱਲ ਦੀ ਔਂਦੀ ਅੱਜ ਆ ਜਾਵੇ
ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ
ਡਰ ਲੱਗਦੈ ਓਹ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ
ਯਾਦ ਉਹਦੀ ਔਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਔਣਾ ਤੇ, ਨਾ ਆਵੇ
ਦਿਲ ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾਂ ਕੱਡਿਓ
ਜਾਨ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਕੱਢਲੋ ਭਾਂਵੇਂ
ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਂ ਰੋਵੀਂ ਮਗਰੋਂ
ਮੇਰੇ ਚਿਠੀੱਆਂ ਤੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ .........

ਜੈਲਦਾਰ Pargat SINGH
 
Top