ਤੇਰੀ Yaad ਤਾਂ ਬੁਹਤ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੇਰੀ Yaad ਤਾਂ ਬੁਹਤ Aundi ਹੈ ਬੱਸ Control ਕਰ ਲਈਦਾ__

ਤੇਰੀ Sohni Jehi ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ Add ਕਰ ਲਈਦਾ__;)
 
Top