vਸਾਨੂੰ ਤੱਕ-ਤੱਕ ਨੀਵੀਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਾਨੂੰ ਤੱਕ-ਤੱਕ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਸੀ ਉਹ, ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੀ Pyaar ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਸੀ__

ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਓਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਸੀ__:D
 
Top