ਸਾਨੂੰ V ਕੋਈ Prpoz ਕਰੂਗੀ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਾਨੂੰ V ਕੋਈ Prpoz ਕਰੂਗੀ, Gift ਇੱਕ Rose ਕਰੂਗੀ, Phone ਮੈਨੂੰ Har ਰੋਜ਼ Krugi__

ਛੱਡਜੂ Ik ਦਿਨ De ਕੇ Dhokha ਫਿਰ Jatt ਨੂੰ Ik ਿਦਨ Khaamosh ਕਰੂਗੀ__
 
Top