UNP da nagine -4 - Auditions

Patwari

Member

ਧਾਵੇ ਧਾਵੇ ਧਾਵੇ
ਰਾਹ ਜਗਰਾਵੇਂ ਦੇ
ਮੁੰਡਾ ਪੜਨ ਸਕੂਲੇ ਜਾਵੇ
ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੁੜੀ ਦਿਸਗੀ
ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾਵੇ
ਜਦ ਕੁੜੀ ਦੂਰ ਲੰਘ ਗਈ
ਮੁੰਡਾ ਦੱਬ ਕੇ ਚੰਗਿਆੜਾਂ ਮਾਰੇ
ਫੇਲ ਕਰਾ ਤਾ ਨੀਂ
ਤੈਂ ਲੰਮੀਏ ਮੁਟਿਆਰੇ.. ਫੇਲ ਕਰਾ ਤਾ ਨੀਂ..
 
Top